Получаване на прессъобщение

Във връзка с влизането в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), моля, ако желаете да получавате прессъобщения от ФГВБ по електронна поща, да ни изпратите имейл на contact@dif.bg, с който заявявате, че сте съгласни да ни предоставите следните лични данни, които ще съхраняваме, обработваме и използваме за само посочената цел:

  • име и фамилия
  • електронен адрес
  • медия
  • телефонен номер

Ако желаете да получавате информация от нас по електронна поща, може да заявите желанието си по посочения по-горе начин. Винаги, когато пожелаете можете да коригирате предоставените от Вас данни, както и да се откажете от получаването на съобщения, отново по електронен път.